אודות

היחדה למען הגולן – יל"ג – היא ארגון ישראלי, א-מפלגתי, שהוקם בשנת 2017 לקידום ההכרה הבינלאומית בריבונות ישראל ברמת הגולן.

בזירה הישראלית פועלת היל"ג להמרצת הממשלה ונבחרי הציבור לכך שההכרה הבינלאומית בריבונות ישראל ברמת הגולן והכפלת אוכלוסיית הגולן, יהיו למשימה לאומית.

בזירה הבינלאומית פועלת היל"ג להורדה מסדר היום כל אפשרות של נסיגה ישראלית מרמת הגולן ולשכנוע והמרצת מקבלי ההחלטות להכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן.

היל"ג רואה בשיתוף הציבור כלי חשוב לקידום מטרותיה. על כן, היל"ג מרכזת את כלל המידע הנוגע לאינטרס הישראלי והבינלאומי שבהכרה בריבונות ישראל ברמת הגולן ומנגישה אותו לציבור באופן חופשי באמצעות אתר אינטרנט, רשתות חברתיות, פרסומים, סיורים וכנסים.