מטרות

הנעת מקבלי ההחלטות, בישראל ובעולם, לפעול להכרה בריבונות ישראל ברמת הגולן ולהכפלת אוכלוסיית הגולן;

הורדה מ'סדר היום' הלאומי והבינלאומי, כל אפשרות של נסיגה ישראלית מרמת הגולן.