היַחְדָּה למען הגולן קיימה כנס בקונגרס האמריקאי

היַחְדָּה למען הגולן, בשיתוף ארגון EMET, קיימה כנס בקונגרס האמריקאי תחת הכותרת: 'פוטנציאל ההכרה האמריקאי בריבונות ישראל ברמת הגולן'. לכנס הוזמנו צוותי העוזרים של חברי הקונגרס והוא התנהל במתכונת של סמינר.

האירוע התקיים ביולי 2018, בקונגרס האמריקאי בוושינגטון, בהשתתפות שרה שטרן, מייסדת ונשיאת ארגון EMET; צבי האוזר, יו"ר היַחְדָּה למען הגולן; ד"ר אופיר העברי, יו"ר הועד המנהל; ומייקל דוראן, עמית בכיר במכון הדסון.

משתתפי הכנס קיבלו מהדוברים תדרוך מפורט בנוגע לאינטרס הישראלי והאמריקאי שבהכרה בריבונות ישראל ברמת הגולן, וכן סקירה כללית בנוגע לנעשה במזרח התיכון. חברי הפאנל התייחסו למצבו המשתנה של מזרח התיכון ודנו בצורך בחשיבה מחודשת בתחום מדיניות החוץ.

במהלך האירוע חולקו למשתתפים מסמך המדיניות של 'היַחְדָּה למען הגולן' ומזכר מדיניות מיוחד שנכתב לצורך האירוע. בחלקו השני של הכנס שיוחד לשאלות המשתתפים התקיים דיון פורה בינם לבין חברי הפאנל בנושא צעדים מעשיים שניתן לבצע בקונגרס לצורך קידום ההכרה בריבונות ישראל ברמת הגולן.

יועצים לחברי קונגרס מעיינים במסמך המדיניות (צילום: היַחְדָּה למען הגולן, 2018)

הבחירה לערוך כנס דווקא לצוותי היועצים נשנעת על הבנת חשיבותם בהליך קבלת ההחלטות של חברי הקונגרס. צוותי היועצים אמונים על לימוד וסקירה של נושאים שונים תוך גיבוש המלצות מעשיות.

 

כתוב/כתבי תגובה